Chính sách bán hàng và lịch thanh toán The Infiniti Riviera Point - Căn hộ The Infiniti Riviera Point Quận 7 - Keppel Land

Chính sách bán hàng và lịch thanh toán The Infiniti Riviera Point

LỊCH THANH TOÁN
PAYMENT SCHEDULE

Đợt Thanh Toán
Installment
Ngày thanh toán
Payment Date
Số tiền thanh toán
Payable Amount
Đặt Cọc Hoàn Lại
Refundable Deposit
phiếu Đặt Cọc Hoàn Lại
Execution of Refundable Deposit
50.000.000 VND
(Hoàn lại)
(Refundable)
Phí Đăng Ký
Reservation Fee
Ký phiếu Lựa Chọn Ký Kết Hợp Đồng Đặt Cọc ("Phiếu Lựa Chọn")
Execution of Option to enter into Deposit Contract ("Option Form")
50.000.000 VND
(Không hoàn lại)
(Non-Refundable)
Đợt 1
1 st installment
Ký Hợp Đồng Đặt Cọc
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Phiếu Lựa Chọn
Execution of Deposit Agreement
Within 14 days from the date of the Option Form
10%
Đợt 2
2 nd installment
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông báo Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán
(dự kiến 30/06/2019)
Within 14 days from the date of Notice to Execution of Sale & Purchase
(Estimated 30 Jun 2019)
10%
Đợt 3
3 rd installment
Không muộn hơn ngày 31/01/2020
No later than 31 Jan 2020
5%
Đợt 4
4 th installment
Không muộn hơn ngày 30/07/2020
No later than 30 July 2020
5%
Đợt 5
5 th installment
Không muộn hơn ngày 31/01/2021
No later than  31 Jan 2021
5%
Đợt 6
6 th installment
Không muộn hơn ngày 30/07/2021
No later than 30 July 2021
10%
Đợt 7
7 th installment
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông báo Bàn Giao Nhà
(dự kiến vào Q4/2021)
Within 14 days from the date of Notice to Take Delivery
(Expected by Q4/2021)
50%
Đợt cuối
Final installment
Khi bàn giao Sổ Hồng
Delivery of Pink Book
5%

* Ghi chú/Note:
-  Lịch thanh toán thể thay đổi không cần phải báo trước
Payment scheme is subject to change without prior notice.
-  Để tránh nhầm lẫn, khách hàng cần phải thanh toán thêm các kỳ thanh toán đã đến hạn nhằm đảm bảo khoản tiền 95% được thanh toán đủ trước khi nhận bàn giao căn hộ.
For avoidance of doubt, the buyer will have to top up necessary due installments so that fully 95% is paid before taking possession of the apartment.


Tài khoản ngân hàng: CÔNG TY TNHH RIVIERA POINT

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tầng 10, Trung tâm Thương mại Sài Gòn [37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tài khoản VND số: 903-20595-902
Mã số Swift: SCBLVNVX
Bank account : Riviera Point Limited Liability Company
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
10th floor, Sai Gon Trade Center [37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam]
VND Account Number: 903-20595-902
Swift Code: SCBLVNVX

Issued on 13 th Nov 2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thông tin khác

Liên hệ đặt mua

ĐĂNG KÝ
ĐẶT MUA CĂN HỘ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin